Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska „Golejów” w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Jak będą wyglądały tegoroczne wakacje na plaży?

Podstawowa zasada to cztery metry kwadratowe na jednego plażowicza i dwumetrowy dystans od innych nawet w wodzie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wybierając się na plażę pamiętajcie o kilku ważnych zasadach obowiązujących ze względu na epidemię COVID - 19.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska „Golejów” w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących). Brak możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego, zgłaszany będzie stosownym organom.
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska, dążąc do utrzymania dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa od osób postronnych oraz zapewnienia co najmniej 4 m2 powierzchni na każdego użytkownika (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.

• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami oraz urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Sezon kąpieliskowy na kąpielisku Golejów trwa od 27.06. do 31.08.2020 r.

24-06-2020, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.