Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

4x BADMINTON - LATO

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji 4xBADMINTON.

4xBADMINTON, to cykl czterech turniejów badmintona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.Czwarty turniej odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2017r. o godzinie 14.00 w Hali OSiR. W drugiej edycji wprowadzono nową kategorię wiekową dla najmłodszych (roczniki 2007 i młodsze). W pozostałych kategoriach będą rywalizowali uczniowie z roczników 2004-2006 oraz 2001-2003.

W każdym turnieju będzie można zdobyć punkty, które wliczane będą do klasyfikacji generalnej. Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. Podczas turnieju zostaną podsumowane wyniki całego cyklu, a najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają nagrody w postaci sprzętu sportowego.

4xBADMINTON
Edycja 2016/2017
REGULAMIN

1. Organizatorzy:
- Ośrodek Sportu i Rekracji w Staszowie
- Stowarzyszenie "Aktywni-Korab"
2. Cel
- Popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży.
- Promocja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
- Stworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji.
3. Terminy i miejsce zawodów
W ramach cyklu „4xBADMINTON” rozegrane zostaną cztery turnieje.
- Turniej jesienny - 21 października 2016 r., godz. 15.30
- Turniej zimowy - grudzień 2016 r.
- Turniej wiosenny - 01 czerwiec 2017 r.
- Turniej letni - 26 sierpień 2017r.
O dokładnych terminach turniejów „zimowego”, „wiosennego” i „letniego” Organizatorzy
poinformują w stosowanych komunikatach na stronie www.osir.staszow.pl. Wszystkie turnieje
odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Staszowie przy ul. A. Mickiewicza 40.
4. Uczestnictwo
- Prowadzona będzie klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców w trzech odrębnych kategoriach
wiekowych:
rocznik 2007 i młodsi,
roczniki 2004-2006,
roczniki 2001-2003.
- Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz
pisemnej zgody rodziców uprawniającej do uczestnictwa w zawodach sportowych.
- Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę oraz strój sportowy, obowiązuje obuwie
zmienne sportowe nierysujące powierzchni.
- Organizator zapewnia lotki.
- Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy swoją grą lub zachowaniem
stanowią zagrożenie dla innych uczestników.
- Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów.
- Opłata startowa za udział w każdym z czterech turniejów cyklu wynosi 2 zł i pobierana będzie przy
rejestracji zawodnika.
5. Punktacja
- Każdy turniej jest traktowany jako oddzielne zawody.
- Na podstawie klasyfikacji indywidualnej danego turnieju, przydzielane będą punkty według
następującego klucza:
1 miejsce – 40 punktów
2 miejsce – 37 punktów
3 miejsce – 34 punkty
4 miejsce – 30 punktów
5 miejsce – 28 punktów
6 miejsce – 26 punktów
7 miejsce – 24 punkty
liczba punktów za 8 miejsce i pozostałe, dalsze miejsca jest niższa o 1 punkt w stosunku do
miejsca wyższego. 30 i pozostałe miejsca - 1 punkt.
- W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej liczby punktów, o miejscu w
klasyfikacji w kolejności decydują:
liczba wygranych meczów,
liczba wygranych setów,
bilans małych punktów (zdobytych/straconych),
liczba zdobytych małych punktów.
6. Przepisy gry
- Turnieje rozgrywane będą w grach singlowych.
- W zależności od ilości uczestników turnieje mogą być rozgrywane systemami: „każdy z każdym”, w
grupach, pucharowo lub do dwóch przegranych.
- Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadzają Organizatorzy w dniu zawodów
po potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.
- Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy set do 11 punktów.
- Do zakończenia pojedynku wymagana jest przewaga 2 punktowa. Przy stanie 14:14 pojedynek
wygrywa zawodnik, który zdobędzie 15 punkt.
- Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.
- W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących
kryteriów:
liczba wygranych meczów,
liczba wygranych setów,
wynik bezpośredniego pojedynku,
liczba zdobytych małych punktów,
liczba straconych małych punktów.
7. Sędziowie
- Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg
każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.
- Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego
prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.
- Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.
8. Nagrody
- Uczestnicy każdego z turniejów cyklu otrzymają medale.
- Zawodnicy (zawodniczki), którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji końcowej otrzymają puchary oraz
nagrody rzeczowe.
9. Postanowienia końcowe
- Uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
- Za rzeczy pozostawione w szatni oraz hali sportowej organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
- Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem należą do interpretacji organizatorów i będą rozstrzygane
w dniu zawodów.
- W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub przepisów gry, Organizatorzy w porozumieniu z
sędzią głównym zawodów mają prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika z
rozgrywek.
- Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i
promocyjnych.


29-06-2017, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.