Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 27 11

biuro@osir.staszow.pl

O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie jest jednostką budżetową utworzoną w dniu 1 września 2004 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XIX/210/04 z dnia 28 maja 2004 roku.

Głównym celem działalności Ośrodka jest świadczenie usług w zakresie sportu, wypoczynku, rekreacji i turystyki oraz wychowania i profilaktyki realizowanej w ramach walki z uzależnieniami.

Do podstawowych zadań OSiR należy:

 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych oraz społeczności miasta i gminy;
 • współpraca ze szkołami, placówkami kulturalnymi, klubami sportowymi, zakładami pracy, zrzeszeniami, grupami środowiskowymi, itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i wychowawczym;
 • administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi;
 • wynajem obiektów i urządzeń;
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi OSiR;
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom (mieszkańcom miasta i gminy Staszów, klubom i związkom sportowym, szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym);
 • prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań OSiR i gminy;
 • zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej w zarządzanych obiektach;
 • prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży.

Realizacji w/w zadań sprzyja istnienie szerokiej bazy, na którą składają się obiekty sportowe i turystyczno-rekreacyjne zarządzane przez OSiR.

28-07-2016, OSiR Staszów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.